Velkommen til CrossFit Finnsnes

Inntakstopp

Vårt senter er dessverre fullt. Men du kan sette deg på venteliste så snart noen sier opp eller flytter får du den ledige plassen, send mail til jorgen@crossfitfinnsnes.no eller tlf 40163692

NYBEGYNNERKURS 2021

Fra og med januar endrer vi retningslinjene for å bli medlem hos oss. Tidligere hadde vi nybegynnerkurs, men dette erstattes nå med LVL1-timer. LVL1-timene har fokus på grunnleggende ferdigheter i CrossFit (slik som nybegynnerkurset) og er åpen både for nye og gamle medlemmer. De som ikke har styrketreningserfaring fra før anbefales å delta på disse timene før overgang til ordinære timer.

Fra januar 2021 har vi LVL1-timer mandag 16:30, onsdag 19:00 og torsdag 16:30 hver uke

Om du ønsker å prøve ut CrossFit anbefaler vi månedskontrakt. Du kan da delta på alle timene våre, men vi anbefaler LVL1-timer i starten for de med lite treningserfaring. Egentrening er mulig innenfor våre åpningstider (05:00-24:00)

Nybegynnerkurset i januar går som planlagt.