Vi åpner opp for nye medlemmer

Til og med 31. mail får dere 20% rabatt på månedskontrakten ved bruk av koden 490221

Vi har økt vår kapasitet og ønsker nå nye medlemmer velkommen! Om du ønsker å prøve ut CrossFit over en periode, anbefaler vi å tegne en månedskontrakt og delta på våre LVL1-timer.

LVL-1 timene har fokus på grunnleggende ferdigheer i CrossFit og er åpne både for nye og gamle medlemmer.  DE som ikke har styrektreningserfaring fra før, anbefales å delta på disse timene før overgang til ordinære timer.

LVL-1 timer, tidspunkt:

Mandag.  Kl 16.00 og 20.15

Onsdag: kl. 18.00 og 19.30
Torsdag: kl. 16.15

For å bli medlem hos oss, gå inn på Medlemskontrakter

Obs! Begrenset antall plasser.

NYBEGYNNERKURS 2021

Fra og med januar endrer vi retningslinjene for å bli medlem hos oss. Tidligere hadde vi nybegynnerkurs, men dette erstattes nå med LVL1-timer. LVL1-timene har fokus på grunnleggende ferdigheter i CrossFit (slik som nybegynnerkurset) og er åpen både for nye og gamle medlemmer. De som ikke har styrketreningserfaring fra før anbefales å delta på disse timene før overgang til ordinære timer.

Fra januar 2021 har vi LVL1-timer mandag 16:30, onsdag 19:00 og torsdag 16:30 hver uke

Om du ønsker å prøve ut CrossFit anbefaler vi månedskontrakt. Du kan da delta på alle timene våre, men vi anbefaler LVL1-timer i starten for de med lite treningserfaring. Egentrening er mulig innenfor våre åpningstider (05:00-24:00)

 

Treningslokalet

Vi har et topp moderne og rikt utstyrt treningslokale, som sto ferdig i 2020.