CrossFits 10 fysiske ferdigheter

I CrossFit jobber man for å forbedre 10 fysiske faktorer, nemlig følgende:

  1. Hjerte/åndedrettsutholdenhet: Kroppens evne til å samle, behandle og levere oksygen.
  2. Utholdenhet: Kroppens evne til å behandle, levere, lagre og utnytte energi.
  3. Styrke: Kroppens evne til å utvikle maksimal kraft.
  4. Fleksibilitet: Kroppens evne til å maksimere rekken av bevegelse til et gitt punkt.
  5. Kraft: Kroppens evne til å bruke maksimal styrke på minimal tid.
  6. Hastighet: Kroppens evne til å minimere tid brukt på en gjentatt bevegelse.
  7. Koordinasjon: Kroppens evne til å kombinere flere bevegelser til ett bevegelsesmønster.
  8. Smidighet: Kroppens evne til å minimere overgangen fra et bevegelsesmønster til et annet.
  9. Balanse: Kroppens evne til å justere kroppsdelene mot tyngdekraften ved å opprettholde eller flytte kroppen.
  10. Nøyaktighet: Kroppens evne til å kontrollere bevegelse i en bestemt retning eller ved en gitt intensitet.

CrossFit-pyramiden viser i prioritert rekkefølge hva som er de viktigste elementene for å utvikle en best mulig helse.
Kosthold betyr mest. Alt du spiser bør ha en positiv effekt, og ikke være en belastning for kroppen. Mange sykdommer oppstår som følge av dårlig kosthold. Følgelig er et regelmessig og bra kosthold viktig for å holde seg frisk.

CrossFit Finnsnes anbefaler å spise et kosthold basert på naturlige råvarer. Vi sier: «Spis kjøtt, fisk, egg og mye grønnsaker samt noe nøtter og frukt.»

De resterende trinnene i pyramiden går på hva man bør bygge opp først som treningsgrunnlag før man prioriterer videre oppover. Mangler man en av de grunnleggende ferdighetene i bunnen av pyramiden, vil det få konsekvenser på et av de andre nivåene.