Mann som trener crossfit

Effekten av CrossFit

CrossFit er en treningsform som er effektiv, enkel og gir målbare resultater ved hjelp av enkle hjelpemidler, høy variasjon og høy intensitet. Flere uavhengige institusjoner har testet effektene av CrossFit og sammenlignet resultatene med andre sportsgrener. Resultatene er meget interessante.

CrossFit gir deg bedre kapasitet

Den amerikanske hæren bestemte seg å for undersøke effekten av CrossFit. Deltakerne i undersøkelsen ble testet på fire svært forskjellige tester, inklusive hærens fysiske standardtest. De kom fram til fire hovedkonklusjoner etter en åtte ukers testperiode.

Progresjon

Etter en åtte ukers periode med CrossFit opplevde alle deltakerne framgang på de fysiske testene. Gjennomsnittlig lå økningen på 20 %.

Effekt

Selv om de minst trente deltakerne naturlig nok opplevde størst framgang, opplevde også de svært godt trente deltakerne en økning. En av de best trente opplevde en kapasitetsøkning på 28,32 %.

Multifysiske ferdigheter

Til tross for at deltakerne ikke trente mot de spesifikke testene, opplevde de en betraktelig økning av multifysiske ferdigheter. I Forsvaret og utrykningsyrker er dette spesielt viktig. Dette er en forutsetning å mestre, når man ikke kjenner til hva slags fysiske utfordringer neste oppdrag vil representere.

Gjennomtrenthet:

Deltakerne opplevde omtrent lik økning på alle de forskjellige testene. Dette er i tråd med målene for CrossFit, nemlig å bli godt trent på så mange områder som mulig.

Kilde

CrossFit Study, MAJ Paine J., MAJ Uptgraft, J., MAJ Wylie, R., Command and general staff college, Mai 2010