Nybegynner

Fra og med januar endrer vi retningslinjene for å bli medlem hos oss. Tidligere hadde vi nybegynnerkurs, men dette erstattes nå med LVL1-timer. LVL1-timene har fokus på grunnleggende ferdigheter i CrossFit (slik som nybegynnerkurset) og er åpen både for nye og gamle medlemmer. De som ikke har styrketreningserfaring fra før anbefales å delta på disse timene før overgang til ordinære timer.

Fra januar 2021 har vi LVL1-timer mandag 16:30, onsdag 19:00 og torsdag 16:30 hver uke

Om du ønsker å prøve ut CrossFit anbefaler vi månedskontrakt. Du kan da delta på alle timene våre, men vi anbefaler LVL1-timer i starten for de med lite treningserfaring. Egentrening er mulig innenfor våre åpningstider (05:00-24:00)